کتاب های مهندسی الکترونیک

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Basic Electrical Engineering, 4th edition
نویسنده: C. L. Wadhwa
سال انتشار: 2007
تعداد صفحه: 422
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 17.1 مگابایت

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Electrical Engineering 101 - 3rd Edition
نویسنده: Darren Ashby
سال انتشار: 2011
تعداد صفحه: 292
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 5.2 مگابایت