واژه نامه های نرم افزار های ترجمه طلایی و دیکشنری پیشرفته (مطالعه سریع)

واژه نامه انگلیسی به چک

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 1019.44 کیلو بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه عربی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 8.33 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به عربی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 6.76 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به آلمانی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 8.28 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه فرانسوی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.46 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به فرانسوی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.96 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه یونانی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 2.32 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به یونانی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 1.9 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه آلمانی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 10.9 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به ژاپنی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.05 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه ایتالیایی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.65 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به ایتالیایی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.52 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه کره ای به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 7.34 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به کره ای

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 2.67 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه ژاپنی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 14.83 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه پرتغالی به انگلسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 7.95 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به پرتغالی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.01 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به نروژی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 4.41 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به اسپانیولی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 5.44 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه روسی به انگلسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 9.93 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به روسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 3.55 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه ترکی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 12.72 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه انگلیسی به ترکی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 6.44 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه اسپانیولی به انگلیسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 12.42 مگا بایت
پسورد: foumansoft.ir

واژه نامه های در حال تکمیل و بروزرسانی (نسخه بتا)

واژه نامه فرانسوی به فارسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 392.23 کیلو بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه عربی به فارسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 353.64 کیلو بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه فارسی به عربی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 586.59 کیلو بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه آلمانی به فارسی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 182.75 کیلو بایت
پسورد: foumansoft.ir
واژه نامه فارسی به آلمانی

نسخه 1 - زمستان 96
حجم فایل: 234.11 کیلو بایت
پسورد: foumansoft.ir